معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی کلی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

قدمت و تاریخ آموزش در دانشگاه های ایران، از پایتخت گرفته تا یزد، شیراز، اصفهان، اهواز و دیگر شهر ها را می توان جستجو کرد. ثبت تاریخ شفاهی هر یک از دانشگاه های ایران از دوران گذشته تا به امروز ، می تواند فرایند و چگونگی شکل گیری و توسعه آموزش و ارتقای فرهنگ و دانش کشور را بیان و معرفی نماید. دانشگاه صنعتی اصفهان -که در دهه 50 احداث شد- از جمله مهمترین دانشگاه های کشور می باشد که در دل خود، تاریخی نهفته دارد. "موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر" در تلاش است تا با مصاحبه با دست اندرکاران پروژه و نیز بهره برداران، از جمله دانشجویان و اساتید دانشگاه، از روند طراحی و اجرا گرفته تا چگونگی عملکرد و آموزش در این دانشکده، با بخش های مختلف آن آشنا و مجموعه دانشگاه را در قالب تاریخ شفاهی دانشگاه صنعتی اصفهان ثبت و آرشیو نمود. لازم به ذکر است که به دلیل محدودیت در کسب اطلاعات و اسناد مرتبط ، سعی می شود با حداقل امکانات بیشترین بازده بدست آید.

رده بندی مقاله: