تماشای آنلاین مجموعه مستند تاریخ شفاهی ایران در وبسایت شبکه مستند.

این مجموعه مستند با استفاده از تصاویر کمتر دیده شده آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاریخ معاصر ایران را بازگو می کند.

http://www.doctv.ir/tarikh-shafahi

رده بندی مقاله: