• متولد 1350 تهران
 • فارغ التحصيل سال  1376از دانشگاه  آزاد  اسلامي واحد  تهران  مرکز در رشته  معماري (كارشناسي ارشد پيوسته )
 • فارغ التحصيل سال 1380از دانشگاه تهران در رشته شهرسازي (كارشناسي ارشد ناپيوسته )
 • داراي سابقه كار در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
 • ارائه چندين مقاله در سمينارهاي بين المللي  و مجلات تخصصي معماري و شهرسازي
 • مدرس دانشگاه آزاد  اسلامي تهران  
 • معمار و شهرساز در مهندسي مشاور سازواره نو
 • انجام فعاليت هايي در زمينه نقاشي و برگزاري چند نمايشگاه نقاشي انفرادی و گروهی
 • داراي پروانه اشتغال معماري پايه يك  و پروانه اشتغال شهرسازي پايه دو از وزرات مسكن و شهرسازي
 • عضو جامعه بين المللي شهرسازان و برنامه ريزان (ISOCARP ) و عضو جامعه شهرسازان ايران
 • داراي سابقه كار در حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سالهاي 1377 و 1378
 • داراي سابقه كار همكاري با اداره كل تحقيق و توسعه شهرداري تهران و سازمان زيبا سازي شهر تهران از سال  1388 تا كنون

آثار تالیفی :

 • کتاب "جلوگیری از جرائم توسط طراحی محیطی"
 • ترجمه " راهنمای طراحی منظر"

تعدادی از عناوین  مقالات و سخنرانی ها:

 1. نقش طراحي محيطي در جلوگيري از جرائم /نويسنده : اسكار نيومن /  ترجمه و تلخيص : نسيم ايرانمنش / مجله شهرداريها مهر 1381 / شماره 41
 2. حيات مدني و فضاهاي شهري / مجله مسكن و انقلاب شماره 102 / تابستان 82
 3. گلن ماركوت برنده جايزه پريتزكر / فصلنامه معماري و فرهنگ / شماره چهاردهم / تابستان 82
 4. ريزش برف / مجله ساخت و ساز / شماره 27 / شهريور 82
 5. كيفيت فضايي  - بصري  مسكن در ايران / مجله شهرداريها / شماره 33 / بهمن 80
 6. بررسي درك  عموم  از  هنر انتزاعي در فضاهاي شهري / مجله شهرداريها / 1383
 7. پايان نامه كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران با موضوع "طراحي يك مجموعه مسكوني در مهرشهر كرج "/ سال 1376
 8. پايان نامه كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه تهران با موضوع " زيبايي عاملي در حال فراموشي در فضاهاي شهري ايران " / سال  1380
 9. زيبايي شهري معيارها و روشها / همايش بين المللي شهرهاي جديد / تهران / ارديبهشت 1384
 10. تنظيم شرايط محيطي در فضاهاي زيستي با تکيه بر تجارب گذشتگان / همايش زنان معمار ايران  / تهران آذر 1386
 11. سمينار پياده راه  / خانه هنرمندان / تالار ناصري / دي ماه  1388
 12. سخنراني با عنوان " جلوگيري از جرائم توسط طراحي محيطي در محيط هاي مسكوني " / خانه هنرمندان / تالار بتهون / مرداد ماه 1389
 13. Surveying the public perception from abstract arts in urban spaces in Iran/ ARUP 2006 / Cairo – Egypt / October 2006
 14. The characteristics of traditional houses in Iran (hot & dry climate) / 11th international seminar Forum Unesco – University and heritage / Firenze – Italy / September 2006
 15. Civic vitality & urban space / 40th IsoCarp conference / Geneva / 2004
 16. CPTED (Crime Prevention through environmental design) - a considerable aspect in urban design/REAL CORP 2009/  22-25 April 2009 / Catalonia/Spain
 17. rime prevention through environmental design  in residential development in Tehran / REAL CORP 2010/ 18-20 May 2010 / Vienna /Austria 
 18. Recycling an urban space: Hasan Abad Square in Tehran / REAL CORP 2011/ 18-20 May 2011 / Essen / Germany
 19. Visual – spatial quality of contemporary housing in Iran / UIA congress July 2005 / turkey – Istanbul
 20. Using the principles of crime prevention through environmental design in Iran /  2004 9TH international CPTED conference/ Brisbane, Australia/ 13-19 September 2004
 21. Pedestrianisation a great necessity in urban designing to create a sustainable city in developing countries/ 44th ISOCARP Congress 2008/ Dalian , China
 22. Climatic design & low carbon city regarding the traditional experiences/ 45th ISOCARP Congress 2009/ Porto, Portugal
 23. Hyper Dynamic Growth in New Towns of Iran The Case Study “Parand New Town”/ 48th ISOCARP Congress 2012 /  Perm , Russia
 24. استفاده از اصول جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي و بررسي اجمالي آن در ايران/ نسيم ايران منش/ مجله مسكن و محيط روستا / 1384/ شماره 110، تابستان 1384
 25. راهكارهاي طراحی شهري منظر خيابان مرکز شهر سنت لوئيس / ترجمه : نسيم ايرانمنش / مجله معماري و فرهنگ / 1385/ سال هفتم . شماره بيست و چهارم
 26. Iranian Garden – Dowlat Abad Garden in Yazd city/ IFLA 2005 / Peru, Lima / 3rd- 5th November
 27. Pedestrianisation a great necessity in urban designing to create a sustainable city in developing countries/ 44th ISOCARP Congress 2008/ China, Dalian/   19th – 23rd September
 28. Enriching Public Spaces in Iran – Challenges and Opportunities/ Nasim Iranmanesh, Elham Amini/ REAL CORP 2012/Essen, Germany/ 14-16 May 2012