متولد  ۱۳۴۸ طهران – ایران

از سال ۱۳۷۰ نقاشی را به صورت حرفه ای نزد اساتیدی چون آیدین آغداشلو، روئین پاکباز و احمد وکیلی آموخته و مطالعات و تحقیقاتی در زمینه فلسفه و تاریخ هنر به موازات مهارت در تکنیک های نقاشی انجام داده که حاصل آن چند مقاله تحت عناوین: " هنرهای برگرفته و فرهنگ جهانی" و" هنر در آستانه هزاره سوم " می باشد که در مجله هنر ایران به چاپ رسیده است در کنار ده ها مقاله که در اینترنت منتشر گردیده است.
غیر از نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی و حضور در سومین بینال نقاشان ایران بیش از ده سال است که در رشته های طراحی، نقاشی، تاریخ هنر، کمپوزیسیون و مبانی هنرهای تجسمی و مبانی فلسفه هنر به تدریس مشغول می باشد.

نمایشگاه های انفرادی

 • گالری خصوصی – ۱۳۷۴ – آبرنگ 
 • گالری سیحون – ۱۳۷۶ – آبرنگ 
 • گالری سیحون – ۱۳۷۸ – آبرنگ 
 • گالری مژده – ۱۳۸۰ – آکریلیک وآبرنگ 
 • کنفرانس ادب وهنر فارسی بتسوانا – ۱۳۸۱ – آکریلیک و آب رنگ 
 • گالری گلستان – ۱۳۸۲ – آکریلیک روی کاه گل
 • انجمن دوستداران فرهنگ و هنر فارسی – 1386 – شیکاگو – آبرنگ
 • گالری پرهون – 1385 – آبرنگ و آکریلیک
 • گالری کاوه – 1392 – فوتو آرت

 
نمایشگاه های گروهی

 • گالری کیهان - ۱۳۷۳
 • گالری امیرکبیر – ۱۳۷۴ 
 • فرهنگ سرای بهمن – ۱۳۷۴ 
 • سومین بینال نقاشان ایران – ۱۳۷۴
 • گالری سعد آباد – ۱۳۷۶ – به نفع کودکان سرطانی
 • اثر برگزیده برای کنفرانس سران کشورهای اسلامی - 1386
 • گالری سیحون – ۱۳۷۷ 
 • گالری سیحون – ۱۳۷۸ 
 • شهر کتاب – ۱۳۷۹ 
 • گالری مژده – ۱۳۸۰
 • گالری گلستان – ۱۳۸۰ – صد اثر صد هنرمند
 • انجمن دوستداران فرهنگ وهنر فارسی – ۱۳۸۱ – شیکاگو
 • گالری گلستان – ۱۳۸۱ – صد اثر صد هنرمند
 • گالری گلستان – ۱۳۸۳ – صد اثر صد هنرمند
 • گالری شیرین – 1392 – نمایشگاه خیریه شورای کتاب کودک

مقالات و تحقیقات بصورت نطق و مقاله

 • پردیس هخامنشی خاستگاه باغ ایرانی
 • ماهیت عرفانی باغ ایرانی
 • جلوه باغ ایرانی در نقاشی ایرانی
 • نظام نشانه شناسی در هنر های دینی
 • مفهوم فضا در اندیشه دینی
 • مکتب ونیز
 • هنر در آستانه هزاره سوم
 • هنرهای برگرفته و تمدن هخامنشی
 • مسئولیت های اجتماعی معماران
 • سزان، نقاش قرن
 • سخنی کوتاه به هنر امروز
 • هنر زشت
 • خرد شهر
 • هنرمفهومی
 • پیکاسو کیست؟
 • تفکر مدرن در نقاشی نوین
 • مکتب باهاوس
 • مفهوم عرفانی شب در نقاشی ایرانی
 • جهانی شدن؛ آری یا نه؟
 • حضور هخامنشیان در خلیج فارس و استان بوشهر
 • وحدت در کثرت
 • سه نقاش
 • یک نام جعلی برای مظهر هویت ملی
 • مهرگان و باغ ایرانی
 • منظر فرهنگی پارسه
 • چغازنبیل از دیدگاه هنری
 • منظر تاریخی شهر
 • نگاهی غیر منتقدانه به فیلم سیصد